Nyheder

Justering af samdriftsaftale

En justering i samdriftsaftalen betyder ikke kun nye navne til servicecentrene, men også mere fleksibilitet for driftsfællesskabet.

Organisationsbestyrelsen har valgt at justere i rammen for den fælles drift, samdriftsaftalen. Justeringerne skal bidrage til øget fleksibilitet økonomisk og for driftspersonalet, ligesom justeringerne betyder, at du skal vænne dig til nye servicecentrenavne.

 

Nord, syd og vest

 

Servicecentrene har en årrække heddet Servicecenter Solbjerg Have, Servicecenter Betty og Servicecenter Stjernen, men navnene har, efter Servicecenter Solbjerg Have er rykket til Finsenshave, og Servicecenter Betty er flyttet til Søndermarken, været svære for beboere at få mening ud af. Servicecentrene vil fremover hedde;

 

Servicecenter Stjernen - FFB Nord.

 

Servicecenter Betty - FFB Syd.

 

Servicecenter Solbjerg Have - FFB Vest.

 

Navneændringerne træder i kraft pr. 1. juli.

 

Fleksibelt samarbejde

 

Driftschefer og administrative medarbejdere har tidligere været fordelt økonomisk inden for hvert servicecenter, men det bliver nu lavet om. Fremover vil de blive fordelt økonomisk på tværs af hele driftsfællesskabet. Det skal bidrage til mere fleksibilitet, så det bliver lettere at arbejde med opgaver på tværs af servicecentre.

 

Åbningstider evalueres

 

Organisationsbestyrelsen har hidtil taget stilling til servicecentrenes telefon- og åbningstider. Organisationsbestyrelsen har dog længe haft et ønske om, at administrationen tilrettelægger hele driften, hvilket bliver tilfældet fremover.

 

I forhold til åbningstider på de tilbageværende lokalkontorer lukker det gamle ejendomskontor på Vinstrupgård til sommer, mens driften på Nyelandshuse og Brevduebanen fortsætter som hidtil.

Alle servicecentrenes telefon- og åbningstider vil blive evalueret af organisationsbestyrelsen i løbet af efteråret.

Gå tilbage