Boligsocialt

Der er tre forskellige typer af boligsociale indsatser i FFB. De har alle forskellige formål og finansiering, som du kan læse mere om nedenfor.

Frederiksberg Forenede Boligselskabers generelle boligsociale indsats

 

Den boligsociale indsats består af en boligsocial konsulent, der primært er afsat til at arbejde i de boligafdelinger, der ikke er omfattet af den boligsociale helhedsplan eller boligsociale indsatser fra Frederiksberg Kommune. Formål og rammer for indsatsen er besluttet i beboerdemokratiet. Formålene er blandt andet:

 

  • At understøtte fællesskaber og godt naboskab i afdelingerne

  • At styrke de enkelte beboeres sundhed og trivsel

  • At fremme at beboere i udsatte livssituationer trives i naboskabet i boligafdelingerne

 

Den boligsociale konsulent kan understøtte afdelingsbestyrelserne, og kan være  sparringspartner, hvis en afdeling ønsker at igangsætte initiativer, der fremmer det lokale fællesskab. Det kan f.eks. være at rådgive når aktiviteten skal udvikles, findes samarbejdspartnere eller der skal søges fondsmidler.

 

Sammen med ejendomsdriften i Servicecentrene og Frederiksberg Kommune arbejder den boligsociale konsulent også på at udvikle og implementere et styrket samarbejde om særligt udsatte beboere, der sikrer at beboerne får den støtte de har ret til hos Frederiksberg Kommune og indgår i et godt naboskab i boligafdelingerne. 

 

Det boligsociale udvalg i FFB udvikler og kvalificerer de boligsociale indsatser i FFB. Det boligsociale udvalg er åbent for alle beboere, der er valgt til en afdelingsbestyrelse og andre interesserede beboere. Udvalget mødes ca. 4. gange om året og betjenes af den boligsociale leder. Er du interesseret i at være med, kan du kontakte den boligsociale leder.

 

Den boligsociale helhedsplan i Tartuhus, Skolevænget og Søndermarkskvarteret

 

En boligsocial helhedsplan er støttet af Landsbyggefonden og har nogle overordnede formål, målgrupper og rammer, der er politisk bestemt i et boligforlig. Inden for helhedsplanens rammer arbejder vi med mange forskellige aktiviteter og projekter, som skal understøtte formålene.

 

De overordnede formål for den boligsociale helhedsplan er:

 

  • At familier får støtte til at give deres børn de bedst mulige vilkår for et godt liv

  • At unge i boligområdet motiveres til uddannelse og arbejde

  • At udsatte og kriminalitetstruede unge hjælpes til at tage ansvar for egen livsbane

  • At styrke en social kultur, der giver beboerne lyst til at engagere sig og deltage aktivt i lokale sammenhænge

 

Aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan er udviklet i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommunes (herunder lokale institutioner) og andre aktører i civilsamfundet. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere.

 

Den boligsociale helhedsplan blev vedtaget på afdelingsmøder i 2021, startede i 2022 og udløber i februar 2026. Landsbyggefonden finansierer 66% af den boligsociale helhedsplan, og de resterende finansieres lokalt af Frederiksberg Kommune (18%) og FFB (16%).

 

For den boligsociale helhedsplan er der en følgegruppe. I følgegruppen deltager to medlemmer fra hver afdelingsbestyrelse, driftschefen fra Servicecenter Syd og følgegruppen betjenes af den lokale boligsociale leder.

Afdelingers egne indsatser

 

I to af FFB’s boligafdelinger har man vedtaget sine egne indsatser. I Stjernen har man en aktivitetsmedarbejder, der er med til at understøtte beboerfællesskaber lokalt i Stjernen. I Delehusene har beboerne valgt at tilkøbe nogle få timer fra det Boligsociale Team til at understøtte genudlejningsprocessen, buddyordningen og sprogcaféen.