Organisationsbestyrelsens udvalg

Organisationsbestyrelsen har fire udvalg, der alle arbejder med udviklingen af FFB. Udvalgene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et arbejdsudvalg under organisationsbestyrelsen. Udvalgene mødes typisk fra kl. 17.00 til kl. 20.00 tre-fire gange årligt.

De tre udvalg og deres medlemmer

Udvalget arbejder med effektiv drift, økonomi og forvaltningsrevision. Udvalget har især fokus på hvordan FFB kan sikre huslejer, som er til at betale for alle.

Udvalget er åbent for alle beboervalgte i FFB.

Betjenes af Maks Jørgensen.

Udvalget arbejder med den fremtidige boligsociale strategi og følger FFB’s boligsociale arbejde.

Udvalget er åbent for alle beboervalgte i FFB.

Betjenes af Ditlev Jørgensen.

Udvalget følger arbejdet med nybyggeri og byudvikling, derunder særligt udviklingen af hospitalsgrunden og Finsenshavekvarteret.

Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen og består af Laurits Roikum, Jørgen Blond, Niels Lau Christensen, Hanne Illum og Mark Watson.

Betjenes af Andreas Røpke