Som beboer i en almen boligafdeling har du indflydelse gennem beboerdemokratiet. Du har mulighed for at påvirke udviklingen i både din boligafdeling, i Frederiksberg Forenede Boligselskaber og i KAB-Fællesskabet.

Hvad er et beboerdemokrati?

Afdelingsmødet

Alle beboere i boligafdelingen kan deltage på afdelingsmøde, som afholdes en eller to gange årligt. Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse samt medlemmer til FFB’s repræsentantskab. Derudover godkender afdelingsmødet driftsbudget, husorden og alle større arbejder og aktiviteter i afdelingen.

 

Afdelingsbestyrelsen

FFB har 25 boligafdelinger, der hver har en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen har ansvar for at indkalde alle beboere til afdelingsmøde, for at forelægge forslag til driftsbudget for beboerne, og for at de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter forelægges til godkendelse. Derudover påtager mange afdelingsbestyrelser sig at tage initiativ til sociale aktiviteter, og styrke fællesskabet i afdelingen.

 

Det er frivilligt og ulønnet at være medlem af en afdelingsbestyrelse, og du kan stille op på afdelingsmødet.

 

Repræsentantskabet

Alle afdelinger vælger repræsentanter til FFB’s repræsentantskab. Repræsentantskabet er FFB’s øverste myndighed, og vælger blandt andet FFB’s organisationsbestyrelse samt medlemmer af KAB’s repræsentantskab.

 

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af FFB og alle afdelinger. Organisationsbestyrelsen har særligt ansvar for at driften er effektiv, og for vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger. Organisationsbestyrelsen har derudover ansvaret for administrationsaftalen med KAB.