Nyheder

Nye værktøjer skal sikre mod brand

To digitale løsninger skal gøre arbejdsgangen nemmere for driftsledelse og servicemedarbejderne, samt mindske risikoen for brand.

Driftslederne hos Frederiksberg Forenede Boligselskaber har ansvaret for at kontrollere bygninger for ting, der kan forårsage en brand. Det kan f.eks. være møbler, sko eller tøj, der fylder på loftgange eller i kælderrum.

 

Driften har også ansvaret for at sørge for, at materialer som brandslanger og brandpaneller er funktionsdygtige i tilfælde af brand. Det har man altid gjort med pen og papir, men det bliver nu ændret.

 

Ny måde at skabe oversigt
FFB har købt en digital løsning, der ikke bare sender en påmindelse ud om arbejdet til medarbejderne, men også automatisk skaber en oversigt over, hvornår tingene er blevet tjekket.

 

Når en medarbejder i fremtiden går ned i kælderen og tjekker, hvorvidt en brandslange hænger, hvor den skal, og er funktionsdygtig, bliver medarbejderen mødt af en QR-kode. Den scanner medarbejderen med sin telefon, hvorefter den digitale løsning registrerer, hvornår det er udført og genererer en logfil.

 

”Den digitale løsning giver øget tilgængelighed for vores medarbejdere, da der automatisk skabes et overblik over arbejdsopgaven. Det giver os ligeledes et godt overblik over, hvorvidt vi overholder lovgivningen om udførsel af egenkontrol, fortæller konsulent Peter Guldager.

 

App sender notifikation
Systemet med QR-koderne er ikke den eneste digitale løsning, som FFB har investeret i. Skulle der opstå en alvorlig hændelse uden for normal arbejdstid som brand, trusler og lignende, vil driftsledelsen via akut-nummeret i fremtiden få en notifikation på en telefonapp, så vedkommende kan reagere med det samme. På den måde bliver en lokal leder hurtigt underrettet, og vedkommende kan derfor tage hånd om beredskabsplanen og beboerne samt agere kontaktperson.

 

I den digitale løsning vil der altid ligge den aktuelle FFB-beredskabsplan tilgængelig for driften. På den måde ved alle i driften, hvad planen er, hvis der skulle være en alvorlig hændelse, og hvordan planen skal udføres.

 

Gå tilbage