Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Det er i denne forsamling, at en række spørgsmål, der vedrører hele organisationen finder deres afgørelse. Det er repræsentantskabet, der vælger Frederiksberg Forenede boligselskabers organisationsbestyrelse. Repræsentantskabet består af repræsentanter for de enkelte boligafdelinger.

Det fremgår af Frederiksberg Forenede Boligselskabers vedtægter, hvordan repræsentantskabet er sammensat. Den kan findes her. 

 

Repræsentantskabets årlige ordinære møde skal holdes inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Mødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og forslag der ønskes behandlet på mødet skal være afleveret til organisationsbestyrelsen eller administrationen senest 2 uger inden mødet afholdes. Der afholdes typisk repræsentantskabsmøde i juni og december.

 

Du kan se referater fra repræsentantskabets møder nedenfor.

Dagsordener og referater