Toggle Mobile Menu

Søndermarkskvarteret

Boligsocial indsats

Der har igennem mange år været boligsocialt arbejde i Søndermarkskvarteret. Den igangværende boligsociale helhedsplan for boligområdet løber over perioden 2017 - slut 2021. Indsatsen dækker afdelingerne Søndermarken, Tartuhus og Skolevænget.

  

Der er ligesom tidligere et stort fokus på at støtte op om, at børn og unge fra områderne kommer godt i gang med livet, heruder fritids - og skolelivet. Derudover er der stort fokus på at inddrage forældre i at løfte de boligsociale udfodringer og deltage aktivt i at gøre afdelingerne til gode og trygge steder at bo. Det boligsociale helhedsplan arbejder tæt sammen med skoler, fritidsklubber og forskellige kommunale forvaltninger, samt frivillige beboere, foreninger og NGO'er. 

Helhedsplanen er finansieret i samarbejde med Landsbyggefonden, Frederiksberg Kommune og 

Den boligsociale indsats har til huse på Borgmester Fischers Vej 1, 1 tv. Du er velkommen til at kigge forbi på hverdage hvor der som oftest vil være en medarbejder. Du kan også lave en aftale, så du er sikker på ikke at gå forgæves.

Der foregår mange aktiviteter, som du kan se mere om på vores facebookside.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere eller har forslag til en aktivitet.

 

Boligsocial koordinator

Karen Gram

Telefon

21 33 09 59

E-mail

kgr@kab-bolig.dk

   

Boligsocial koordinator 

Julius Struve

Telefon

40 45 59 11

E-mail

just@kab-bolig.dk 

   

Boligsocial leder

Kim Geertsen 

Telefon

 

E-mail

 

 


FFB og Frederiksberg Kommune har ansøgt og fået foreløbigt tilsagn fra Landsbyggefonden til en ny fireårig projektperiode fra 2022 – 2025. Den kommende boligsociale helhedsplan vil fortsat omfatte afdelingerne Skolevænget, Søndermarken og Tartuhus.