Toggle Mobile Menu

Godt naboskab 

I en almen boligafdeling bor der mange mennesker sammen ofte tæt sammen. Derfor skal vi tage hensyn til hinanden og respektere forskelligheden. Vi har alle sammen forventninger til, hvordan vi gerne vil bo.
Vi har forestillinger om, hvordan forholdet til naboen skal være, og hvilken regler der skal gælde. Det er bare ikke sikkert, at naboen har de samme forventninger. Derfor kan der opstå misforståelser, og konflikter mellem naboer. 

Hvis du vil klage 

Her er vejledning til hvad man kan gøre, hvis man som beboer oplever uhensigtsmæssig adfærd fra naboer:

1) Vil du klage over en nabo, som fx ikke overholder husordenen, skal det være skiftligt. 
2) Kontakt naboen og forsøg at løse problemet gennem dialog, hvis det ikke virker, så tal med servicecentret, inden du klager.


En formel klagesag kan være både lang og ubehagelig, og ofte kan sagerne løses både hurtigere og bedre, hvis I får talt sammen på et tidligere tidspunkt. 

Klagen skal sendes/afleveres til dit lokale servicecenter eller du kan også sende din klage på e-mail på adressen ffb@kab-bolig.dk

Du kan hente et klageskema her.

Læs mere om klager og klagebehandling her.