Toggle Mobile Menu

Boligsocialt tilbud til alle FFB afdelinger

Organisationsbestyrelsen har besluttet at alle afdelinger i FFB skal have mulighed for boligsocial sparring og støtte. På den baggrund er der pr. 1. januar 2021 ansat en medarbejder der har til opgave at understøtte sociale initiativer og behov i de af FFB’s afdelinger, hvor der ikke er en boligsocial indsats i forvejen. Det kunne f.eks. være sparring i forhold til at starte en lokal aktivitet, at samle en gruppe beboere, understøtte det frivillige engagement i afdelingerne, eller at arbejde med boligsociale problemstillinger i bestyrelsen og andre beboergrupper.

For mere info, eller et besøg i afdelingen og en snak – kontakt Nynne Stadelund på telefon: 40 49 10 98 eller mail: nynst@kab-bolig.dk