Toggle Mobile Menu

Etableringen af det nye grønne byrum syd for Domus Vista er i fuld gang. Vi er snart færdige med etape 1.A og B og rykker videre efter planen til etape 2.

I forbindelse med det nye byrum vil anlægsarbejdet blive gennemført i mindre områder ad gangen henover de næste par år med færdiggørelse i løbet af 2021.I november 2019 startede etape 2.

Byggeri i etaper 

 

Etape 1.B: fra oktober 2019 - ultimo februar 2020

Etape 2: fra november 2019 - juni 2020

Etape 3: fra foråret 2020 – efteråret 2020

Etape 4: fra foråret 2021 – efteråret 2021

Der vil i hele perioden være arbejder med større maskiner samt kørsel med lastbiler.

Arealerne vil være afspærret med byggepladshegn, men der vil være færdsel med maskiner og lastbiler på øvrige offentlig tilgængelige arealer.

Der kan periodevis være støj i forbindelse med bort- og tilkørsel af jord, grus og øvrige materialer. Ligeledes kan der være støj i forbindelse med komprimering af grusmaterialer.

Kontakt:
Skulle der mod forventning opstå gener eller øvrige spørgsmål til renoveringen, kan du henvende dig til Rambølls byggeledelse:
Nicki Laursen, Rambøll Byggeleder, ncl@ramboll.dk

Opdateret december 2019