Toggle Mobile Menu

Betty IV

Bevægelse, fællesskab og mødesteder
Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), KAB og Frederiksberg Kommne samarbejder om at skabe et nyt og spændende landskabsprojekt omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads. Landskabsprojektet har fokus på mødet mellem mennesker på tværs af alle aldersskel og eventuelle fysiske begrænsninger. Ved at skabe et trygt, aktivt og inkluderende byrum håber vi, at I vil være med til at udfylde området med daglige aktiviteter, så vi sammen skaber et levende bymiljø.

Foruden fokus på sundhed og bevægelse samt en række og centrale opholdssteder, vil der blive etableret en ny stiforbindelse til fodgængere og cyklister gennem området.

En lokal klimaindsats
Det nye landskab ved Betty Nansens Allé er med til at klimatilpasse Frederiksberg, så området fremover kan håndtere større mængder regnvand. På pladsen mellem bygningerne Betty I og Betty II gives der plads til ophold og bevægelse samtidigt med at regnvand fra de omkringliggende arealer opsamles i forbindelse med de store skybrud.

Ved Skolen ved Nordens Plads anlægges et nyt område, som kan bruges til aktiviteter i skolens frikvarter, og hvor de stejle skråninger samtidig kan være med til at opsamle vand under større regnskyl. Regnvandet opsamles i bassinerne, hvorefter vandet ledes langsomt tilbage til kloaksystemet, når der igen er plads til at rørene kan føre vandet.

Hvem står bag?
Landskabsprojektet udføres af FFB, KAB og Frederiksberg Kommune med støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Realdania, A.P. Møller Fonden og Frederiksberg Forsyning.

Landskabsprojektet forventes at blive færdig i løbet af 2021.


Klik på billedet for at hente pdf med information om projektet.