Toggle Mobile Menu

Nabokonflikter og konfliktmægling

I FFB tilstræber vi det gode naboskab. Derfor har vi siden 2013 haft en konfliktmægler tilknyttet, der kan vejlede og mægle i sager, hvor naboer har svært ved at komme overens. Mægling er en særlig form for dialog, hvor konfliktmægleren hjælper beboerne til at få afdækket konflikten og finde løsninger.

Vores erfaring med konfliktmægling er, at konfliktmægling er en god mulighed når der er uoverensstemmelser med naboen og er blevet taget godt imod af de beboere, der har været involveret. Konfliktmæglerordningen er i begyndelsen af 2015 blevet evalueret, se rapporten og dens anbefalinger her.

Du er velkommen til at kontakte konfkliktmægler HIldur Thorisdottir, hvis du har spørgsmål om konfliktmægling.

Hildur kan kontaktes på e-mail hit@kab-bolig.dk eller
telefon 20 16 30 11.

 

Gode råd ved uoverensstemmelser med naboen

Vores boligafdelinger har mange forskellige beboere med forskellige hverdagsliv og rutiner, og ind i mellem kan naboskabet blive sat på prøve. Her er vejledning til hvad man kan gøre, hvis man som beboer oplever uhensigtsmæssig adfærd fra naboer:

1) Kontakt naboen og forsøg at løse problemet gennem dialog
2) Kontakt ejendomskontoret, måske kan de være med til at løse problemet
3) Kontakt Lokalkontoret og få vejledning i, om sagen er egnet til konfliktmægling eller skal håndteres som en skriftlig klagesag.

 

Hvis du vil klage

Klager i FFB behandles i første omgang af lokalkontoret. Du skal derfor sende eller aflevere din klage til:

Lokalkontoret
Finsensvej 141
2000 Frederiksberg

Du kan også sende din klage på e-mail på adressen ffb@kab-bolig.dk

Du kan hente et klageskema her.

Læs mere om klager og klagebehandling her.