Toggle Mobile Menu

Forslaget om midlertidig genhusning i blok 1 og 2 vedtaget

01-09-2020 -

På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 27. august accepterede et stort flertal af beboerne i Søndermarken et løsningsforslag om midlertidig genhusning, mens det resterende renoveringsarbejde på de to sidste blokke udføres. 

Der var 134 stemmer for og 25 imod og 2 stemmer var blanke. 

Læs referat af møde her. 

Se forventede huslejeudvikling de kommende år. 

Nyheder KAB læs mere her