Møder i Organisationsbestyrelsen 2023

Startdato: 23. november 2023 kl. 17:00
Slutdato: 23. november 2023 kl. 23:59
Sted:

Næste møder i organisationsbestyrelsen: Adolphinegården C.F. Richs Vej 105B
Torsdag den 23. november 2023
Torsdag den 25. januar 2024Repræsentantskabsmøder: KAB Huset, Enghavevej 81.
Torsdag den 7. december 2023