Møder i Organisationabestyrelsen 2022

Startdato: 24. maj 2022 kl. 17:00
Slutdato: 24. maj 2022 kl. 23:59
Sted:

Næste møder i organisationsbestyrelsen 
Torsdag den 24. maj 2022
Torsdag den 15. september 2022
Torsdag den 24. november 2022

Repræsentantskabsmøder:
Torsdag den 9. december 2021: KAB Huset, Enghavevej 81.
Torsdag den 9. Juni 2021: KAB Huset, Enghavevej 81.