Møder i Organisationabestyrelsen 2022

Startdato: 24. november 2022 kl. 17:00
Slutdato: 24. november 2022 kl. 23:59
Sted:

Næste møder i organisationsbestyrelsen: Adolphinegården C.F. Richs Vej 105B
Torsdag den 24. november 2022


Repræsentantskabsmøder:
Torsdag den 7. december 2022: KAB Huset, Enghavevej 81.