Møder i Organisationabestyrelsen 2021

Startdato: 16. september 2021 kl. 17:00
Slutdato: 16. september 2021 kl. 22:00
Sted:

Torsdag den 16. september 2021
Næste møder i organisationsbestyrelsen 
Torsdag den 25. november 2021

Torsdag den 27. januar 2022
Torsdag den 24. marts  2022
Torsdag den 24. maj 2022

Repræsentantskabsmøder:
Torsdag den 9. december 2021: KAB Huset