Møder i Organisationabestyrelsen 2021

Startdato: 25. november 2021 kl. 17:00
Slutdato: 25. november 2021 kl. 22:30
Sted:

Torsdag den 25. november 2021 i Adolphinegården C.F. Richs Vej 103

Næste møder i organisationsbestyrelsen 
Torsdag den 27. januar 2022
Torsdag den 24. marts  2022
Torsdag den 24. maj 2022
Torsdag den 15. september 2022

Repræsentantskabsmøder:
Torsdag den 9. december 2021: KAB Huset, Enghavevej 81.
Torsdag den 9. Juni 2021: KAB Huset, Enghavevej 81.