Toggle Mobile Menu

 

Organisationsbestyrelsens udvalg

Udvalgene arbejder med udviklingen af FFB. Udvalgene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er arbejdsudvalg under organisationsbestyrelsen. Udvalgene mødes typisk fra kl. 17.00 til kl. 20.00 tre-fire gange årligt.

 

Byggeudvalget

Udvalget følger arbejdet med FFB’s nybyggerier og forbereder fremtidige projekter. Derudover følges FFB’s renoveringsprojekter, blandt andet med henblik på at indsamle erfaringer på tværs af projekterne.

Byggeudvalget

Laurits Roikum, OB

Niels Lau Christensen, OB

John Bøgelund Sørensen, OB

Søren Dreyer, Flintholmgård

Hanne Illum, Solbjerg Have

Betjenes af Andreas Røpke

 

Boligsocialt udvalg

Udvalget arbejder med den fremtidige boligsociale strategi og følger FFB’s boligsociale arbejde.

Boligsocialt udvalg

Laurits Roikum, OB

Jørgen Blond, OB

Sarah Glerup Kristensen, OB

Mark Ditlev Watson, OB

Mikkel Blondin, Solbjerg Have

Anne-Marie Bunster, Søndermarken

Hanne Dahlgaard, Havremarken

Amnah Idris, Vinstrupgaard

Anja Olsen, Finsenshave

Betjenes af Kim Geertsen 

 

Driftsudvalget

Udvalget arbejder med effektiv drift, økonomi og forvaltningsrevision. Udvalget har især fokus på hvordan FFB kan sikre huslejer, som er til at betale for alle.

Driftsudvalget

Hanne Wolf Stephensen, OB

Tina Agerskov, Skolevænget

Harald Baun, Tartuhus

Louise Clarke, Vinstrupgaard

Sanne Flex, Søndermarken

Adam Westen-Jensen, Finsensgård

Birgitte Rasmussen, Nyelandshuse 

Betjenes af Andreas Røpke

 

Udlejnings- og anvisningsudvalget

Udvalget følger arbejdet med udlejningsregler og-praksis samt samarbejdet med Frederiksberg Kommune om anvisning.

Jørgen Blond, OB

Niels Lau Christensen, OB

Tina Agerskov, Skolevænget

Susie Jensen, Tartuhus