Toggle Mobile Menu

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Det er derfor organisationsbestyrelsens ansvar, at der stilles gode og konkurrencedygtige boliger til rådighed.
Bestyrelsen holder øje med driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse efter de gældende regler. Bestyrelsen mødes ordinært fire gange årligt med mulighed for indkaldelse til ekstraordinære møder.

Frederiksberg Forenede Boligselskabers organisationsbetyrelse består af ni medlemmer, der alle er valgt af repræsentatnskabet. Otte af medlemmerne er beboere og et medlem er valgt med særlig indsigt.

Organisationsbetyrelsen er i 2022 sammensat således:

 

Formand

Laurits Roikum

 

Næstformand

Jørgen Blond

 

Medlemmer

Mark Ditlev Watson

 
 

Tina Agerskov 

 
 

Mikkel Blondin 

 
 

Hanne Illum Aastrøm

 
 

Niels Lau Christensen

 John Bøgelund Sørensen

 

 

Louise Clarke 

 

Suppleant

Kim Christensen

 

Suppleant

Birgitte Rasmussen 

 

Medlem med særlig indsigt

John B. Sørensen

 

 Du kan se referater fra organisationsbestyrelsens møder her.