Toggle Mobile Menu

Frederiksberg Forenede Boligselskabers organisering

Organiseringen af en almen boligorganisation, og dermed også FFB, er bestemt ved lov. Du kan læse mere om FFB's repræsentantskab og organisationsbestyrelse her på siden (se menuen til venstre).

Den enkelte boligafdeling har sin egen afdelingsbestyrelse. Du kan finde mere om din egen afdelingsbestyrelse under din afdeling.

Du kan læse mere om beboerdemokratiet her.