Toggle Mobile Menu

Drift og effektivisering

FFB’s driftsstruktur blev ændret pr. 1. marts 2018, så FFB’s drift i dag er samlet i ”Driftsfællesskabet FFB” med udgangspunkt i tre servicecentre.

På denne side kan du finde servicecentrenes kontaktinfo samt baggrundsinformation om organiseringen af FFB’s drift og om effektiviseringsarbejdet i FFB.

Servicecenter Betty

Servicecenter Solbjerg Have

Servicecenter Stjernen

Rammer for Driftsfællesskabet FFB

Samdriftsaftale

Rammer for samarbejdet med afdelingsbestyrelserne 

Opgavefordeling i FFB’s servicecentre

Effektivisering af FFB’s driftsorganisation

Servicefordelingsnøgler 2022