Toggle Mobile Menu

Boligsociale indsatser

I Frederiksberg Forenede Boligselskaber tilstræber vi en mangfoldig beboersammensætning, hvor alle beboere bor godt og trives i deres boligområde. Derfor er vi løbende opmærksomme på hvordan trivslen og sammenhængskraften er i de enkelte afdelinger. Er en afdeling er ved at komme i ubalance arbejder vi målrettet og helhedsorienteret på en udvikling i en bæredygtig retning. Det kan være som led i den daglige drift, men det kan også være en boligsocial indsats, hvor særlige medarbejdere er dedikeret til at løfte den boligsociale indsats.

Se igangværende boligsociale indsatser