Toggle Mobile Menu

Beboerdemokrati - hvad er det?

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling. Det er lovgivningen, der bestemmer, hvordan en boligorganisation er bygget op, og hvilke beslutninger de demokratiske organer kan træffe.

Organisationsbestyrelse
Frederiksberg Forenede Boligselskaber er en boligorganisation og har en organisationsbestyrelse, der overvejende består af repræsentanter valgt blandt beboerne.

Afdelingsbestyrelsen
FFB har 23 boligafdelinger, der hver har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedrørende boligafdelingen.

Sådan bliver du medlem af en afdelings bestyrelse
Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Afdelingsmødet
Alle boligafdelinger skal afholde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Deltagerne på afdelingsmødet kan også vælge, hvem der skal være afdelingens repræsentant(er) i boligorganisationens repræsentantskab. Dette valg kan dog også overlades til afdelingsbestyrelsen.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Hvorfor deltage i beboerdemokratiet?
Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling skal udvikles.

Du kan f.eks. være med til at sætte sociale aktiviteter i gang eller deltage i byggeudvalg, hvis I har en renovering i gang. Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.