Toggle Mobile Menu

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Forenede Boligselskaber er Frederiksbergs største, almene boligorganisation. Vi har over 3200 lejemål i 26 boligafdelinger fordelt på hele Frederiksberg. Boligerne er en blanding af nyt og ældre, og store og små lejligheder. Du kan se mere om vores boliger under de enkelte afdelinger her.

Som almen boligorganisation er vi non-profit. Det betyder, at vi ikke skal tjene penge på at udleje boliger. Vi er også en demokratisk organisation, hvor beboerne gennem valg til blandt andet afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen har indflydelse på de beslutninger der bliver taget i boligorganisationen.

På denne side kan du læse mere om Frederiksberg Forenede Boligselskaber, om vores målsætninger og om hvordan du som beboer har mulighed for indflydelse gennem beboerdemokratiet.