Spørgsmål og svar

 

 

Hvem er ansvarlig for reparationer i min bolig?

På Servicecentret kan du fx få hjælp hvis dit afløb er stoppet, vandhanen drypper eller radiatoren skal udluftes. I nogle afdelinger er der hårde hvidevarer (komfur og køleskab). Du har ansvar for almindelig løbende rengøring og vedligeholdelse. Går dine hvidevarer i stykker, skal du kontakte servicecentret, så det kan blive repareret eller skiftet ud. Find din afdeling og dit servicecenter her.

 

Hvad er en vedligeholdelseskonto?

Som lejer i FFB indbetaler du hver måned til boligens vedligeholdelseskonto over huslejen. Saldoen på vedligeholdelseskontoen fremgår af din huslejeopkrævning. Du har også mulighed for at se den aktuelle saldo på Mit KAB, eller du kan kontakte dit servicecenter, der kan oplyse dig herom. Vedligeholdelseskontoen kan bruges til maling af vægge, hvidtning af lofter, tapet og vedligeholdelse af gulvene mens du bor i boligen. Du kan se mere om din vedligeholdelsespligt under din afdeling. Se mere om vedligeholdelse her.

 

Hvordan bliver jeg skrevet op til en bolig?

Opskrivning til en bolig sker gennem KAB ente via KAB’s hjemmeside eller ved at kontakte KAB. Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at bytte bolig, opnotering på intern venteliste, fleksibel udlejning mm, skal du kontakte KAB.

 

Hvordan siger jeg min lejlighed op?

Opsigelse af dit lejemål skal ske til KAB’s udlejningsafdeling. Du har mulighed for at få foretaget et serviceeftersyn af dit lejemål INDEN du har opsagt det, for at få et overblik over de krav der vil blive stillet til istandsættelse af din bolig ved fraflytning. HUSK, at når du opsiger dit lejemål bliver vedligeholdelseskontoen lukket og du kan ikke længere bruge den til at istandsætte din bolig.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg flytter ind?

Når du får en bolig i FFB, udleveres nøglerne til boligen den dag, hvor du overtager boligen. Det er ikke muligt at få nøglerne tidligere. Det er muligt at overtage den tidligere lejers hårde hvidevarer (typisk køleskab og komfur).

 

Må jeg have husdyr i min lejlighed?

I din boligafdelings husorden kan du læse om mulighederne for at holde husdyr (hund og kat) i din afdeling. Hvis du ønsker et husdyr og det er tilladt ifølge husordenen, skal du søge om tilladelse på dit servicecenter. Du kan hente blanketten for ansøgning om hund her og om kat her her.

 

Hvad gør jeg når min nabo forstyrrer?

Det gode naboskab kan nogle gange blive udfordret. Hvis du oplever gener fra din nabo, er det som udgangspunkt en god ide at henvende dig direkte til din nabo for at finde en løsning. Du kan også kontakte servicecentret og høre om de kan hjælpe. Det er også muligt at indgive skriftlige klager, der sendes til lokalkontoret. Du kan se klageformularen her. I FFB er der ansat en konfliktmægler, som kan hjælpe i forbindelse med nabostridigheder. Du kan læse mere om konfliktmæglerordningen her.

 

Hvad er kollektiv, individuel boligmodernisering?

Det er op til den enkelte boligafdeling at vedtage kollektiv, individuel modernisering (kollektiv råderet), som kan bruges til fx køkken- eller badeværelsesmodernisering. Afdelingen optager et samlet lån og du får mulighed for at foretage udskiftningen af fx dit køkken inden for en given beløbsramme, der afdrages over huslejen i fx 20 år. Det er afdelingen, der bestemmer beløbsrammen for de enkelte arbejder.