Vores vision

FFB’s formål er at bidrage til at udvikle Frederiksberg med gode, tidssvarende og betalbare boliger i et levende og trygt miljø. Vores vision er inddelt i fire hovedtematikker, som du kan læse nedenfor. 

 

Trivsel og social bæredygtighed

Betalbare boliger og styrket beboerservice

Grøn omstilling, renovering og nybyggeri

Beboerdemokrati og kommunikation

 

Ønsker du at læse yderligere om Frederiksberg Forenede Boligselskabers mål for fremtiden, kan du trykke her.