Toggle Mobile Menu

RÅDERET

Råderetten er din mulighed for at lave forbedringer af din bolig. Det kan for eksempel være, at du trænger til et nyt køkken eller badeværelse. Dette er forbedringer af din bolig, som får boligen til at stige i værdi. Derfor vil du, når du flytter, få økonomisk godtgørelse for de udgifter, du har haft på forbedringerne.

Du kan også foretage forandringer af din bolig, der ikke giver ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Du kan fjerne eller opsætte skillevægge, hvis du vil ændre på ruminddelingen i din bolig. Eller du kan foretage ændringer som udskiftning af døre eller gulvbelægning. Dette er boligændringer, som tilpasser din bolig bedre til dig. Nogle ændringer kan kræves reetableret, når du fraflytter. Husk derfor altid at sende en ansøgning inden du går i gang.

Du kan læse mere her om råderetten (link til BL's folder)