Beboer

Indflytning

Indflytning

Når du har fået tildelt en bolig i en af FFBs afdelinger, får du tilsendt din lejekontrakt, husorden og vedligeholdelsesreglement for afdelingen, vedtægter for FFB samt en opkrævning på indskud og første måneds husleje. Lejekontrakten skal du skrive under og sende tilbage til igen. 

Spørgsmål til indflytning

Når du flytter ind, laver du sammen med en ansat ved servicecentret et indflytningssyn. Her gennemgår I boligen for fejl og mangler, og du får bagefter udleveret nøglerne til din nye bolig.


Du vil senere modtage en fejl- og mangelliste, som du skal underskrive og returnere til dit servicecenter. Indflytningssynet er din garanti for, at du ikke kommer til at betale for skader, som den tidligere lejer har lavet. 

Du har mulighed for at male eller lave anden istandsættelse i forbindelse med din indflytning. Men der er forskellige regler fra den ene boligafdeling til den anden for, hvornår du selv skal betale, og hvornår det betales over vedligeholdelseskontoen. Det vil fremgå af boligtilbuddet og din lejekontrakt hvilken ordning, der gælder for den pågældende bolig.

Når du flytter ind hos FFB, kan du skrive dig på den interne venteliste. 

Du skal være juridisk lejer for at blive skrevet op på intern venteliste. Og der kan kun oprettes én intern venteliste per lejemål, selvom I bor flere i lejemålet, da betingelsen for at få en bolig på den interne venteliste er, at du afgiver din nuværende bolig. 

Hvis du slår din afdeling op i boligsøgningen, kan du se hvad der gælder for den pågældende afdeling. Du betaler et årligt gebyr for at stå på intern venteliste.