Toggle Mobile Menu

Brug af vedligeholdelseskonto.

Når du ønsker at bruge din vedligeholdelseskonto er der nu flere muligheder:

  1. Hvis du ønsker at benytte en leverandør som er kendt i vores system, kan vi nu lave en rekvisition til leverandøren samt betale fakturaen når arbejdet er blevet besigtiget og godkendt af dit servicecenter. Der betales kun det fulde beløb som fremgår af fakturaen, som ikke må overstige saldoen på vedligeholdelseskontoen. Såfremt at beløbet overstiger hvad der er indestående på vedligeholdelseskontoen skal beboer og leverandør aftale at der fremsendes en særskilt faktura på restbeløbet til beboeren direkte.

  1. Hvis du selv ønsker at udføre arbejdet i lejemålet, skal du selv lægge ud for køb af materialer, maling, tapet m.m. Når arbejdet er afsluttet, skal du aflevere regningen på dine udgifter til dit servicecenter, som besigtiger arbejdet. Hvis arbejdet er udført som aftalt, får du dine udgifter refunderet fra kontoen. Herefter kan der laves en udbetaling til din konto.
     

  2. Når boligen er sagt op
    Du kan ikke få udbetalt penge fra kontoen efter lejemålet er opsagt.