Toggle Mobile Menu

Lukning af signaleforsyningen på det gamle kabelnet.

YouSee har igennem mange år leveret tv og bredbånd til Solbjerg Have på det gamle YouSee ejede kabelnet. I 2005 etablerede Solbjerg Have et nyt netværk til telefoni, Tv og Internet som Solbjerg Have selv ejer. De to netværk har kørt sideløbende siden 2005, men det har i den senere tid givet problemer, og YouSee har derfor besluttet at lukke for det gamle anlæg. 

Mandag den 11. november 2019 vil signalforsyningen til det gamle kabelnet blive lukket.

Læs mere her