Toggle Mobile Menu

Husorden

Afdelingen har vedtaget en husorden, man som beboer skal overholde. 

Du kan se husordenen her

Har du forslag til ændringer af husordenen, kan du stille forslag herom i forbindelse med næstkommende afdelingsmøde.

Hvis du oplever, at andre beboere overtræder husordenen til gene for naboer, kan du læse mere om hvad du kan gøre her.

Du kan hente et klageskema her