Toggle Mobile Menu

Afdelingsmødet 

Afdelingsmødet er mødet hvor alle lejere i afdelingen samles og træffer de overordnede politiske og økonomiske beslutninger for afdelingens løbende drift, vedligehold, virke, udvikling etc. På afdelingsmøderne bliver de økonomiske forhold forelagt beboerne. Det er på afdelingsmødet, at det kommende års budget skal godkendes for at være gældende.

Det er også på disse møder, at afdelingens beboere vælger medlemmerne til afdelingsbestyrelsen og eventuelt til selskabets repræsentantskab. Ofte bliver der også forelagt forskellige oplæg indenfor drift-, service-, vedligeholds- og forbedringsarbejder, opgaver der alle i større eller mindre grad har indflydelse på den enkelte beboers velbefindende i afdelingen.

Det er også på afdelingsmødet, der er lejlighed til at møde afdelingens øvrige beboere. På mødet kan man høre om deres oplevelser, idéer, synspunkter og holdninger om forskellige forhold i afdelingen.

Mødet skaber også gode muligheder for, at grupper kan finde sammen og skabe nye initiativer, der kan forbedre forholdene for den enkelte og afdelingen, både hvad angår de individuelle lejemål og de fælles områder i afdelingen.

 

Mødereferater

2023 - 11. oktober 
2022 - 20. september 
2021 - 21. september 
2020 - 20. oktober
2019 - 24. september 
2019 - 9. maj
2019 - 30. april 
2019 - 7. januar 
2018 - 17. september 
2017 - 18. september 
2017 - 20. marts 
2016 - 26. september 
2016 - 4. april 
2015 - 28. september 
2015 – 23. marts
2014 – 1. december (ekstraordinært)
2014 – 22. september
2014 – 24. marts

 

Regnskaber 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013