Toggle Mobile Menu

Afdelingsmødet 

Afdelingsmødet er mødet hvor alle lejere i afdelingen samles og træffer de overordnede politiske og økonomiske beslutninger for afdelingens løbende drift, vedligehold, virke, udvikling etc. På afdelingsmøderne bliver de økonomiske forhold forelagt beboerne. Det er på afdelingsmødet, at det kommende års budget skal godkendes for at være gældende.

Det er også på disse møder, at afdelingens beboere vælger medlemmerne til afdelingsbestyrelsen og eventuelt til selskabets repræsentantskab. Ofte bliver der også forelagt forskellige oplæg indenfor drift-, service-, vedligeholds- og forbedringsarbejder, opgaver der alle i større eller mindre grad har indflydelse på den enkelte beboers velbefindende i afdelingen.

Det er også på afdelingsmødet, der er lejlighed til at møde afdelingens øvrige beboere. På mødet kan man høre om deres oplevelser, idéer, synspunkter og holdninger om forskellige forhold i afdelingen.

Mødet skaber også gode muligheder for, at grupper kan finde sammen og skabe nye initiativer, der kan forbedre forholdene for den enkelte og afdelingen, både hvad angår de individuelle lejemål og de fælles områder i afdelingen.

 

Mødereferater

2023 - 5. september 
2023 - 2. februar 
2022 - 21. september 
2021 - 25. august 
2020 - 15. september 
2019 - 27. august 
2018 - 12. december 
2018 - 25. september 
2018- 28. maj 
2017- 11. september 
2017 - 17. maj 
2016 - 1. december 
2016 - 29. august 
2016 - 11. maj 
2015 - 27. oktober ( ekstraordinært)
2015 - 3. september
2015 – 4. maj 
2014 – 2. september
2014 – 7. maj
2014 – 6. februar (ekstraordinært)

 

Regnskaber 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013