Toggle Mobile Menu

Skærpede rammer for møder

11-01-2021 -

Fra den 6. januar 2021 gælder nye, skærpede rammer for forsamlinger, som reelt betyder, at der ikke kan holdes fysiske møder i beboerdemokratiet. 

Læs mere her 

Møder og beslutninger i KAB-fælleskabet - Hvad må vi?

Læs mere her 

Information i forbindelse med COVID-19 | Cystisk Fibrose Foreningen