Toggle Mobile Menu

Afdelingsmødet 

Afdelingsmødet er mødet hvor alle lejere i afdelingen samles og træffer de overordnede politiske og økonomiske beslutninger for afdelingens løbende drift, vedligehold, virke, udvikling etc. På afdelingsmøderne bliver de økonomiske forhold forelagt beboerne. Det er på afdelingsmødet, at det kommende års budget skal godkendes for at være gældende.

Det er også på disse møder, at afdelingens beboere vælger medlemmerne til afdelingsbestyrelsen og eventuelt til selskabets repræsentantskab. Ofte bliver der også forelagt forskellige oplæg indenfor drift-, service-, vedligeholds- og forbedringsarbejder, opgaver der alle i større eller mindre grad har indflydelse på den enkelte beboers velbefindende i afdelingen.

Det er også på afdelingsmødet, der er lejlighed til at møde afdelingens øvrige beboere. På mødet kan man høre om deres oplevelser, idéer, synspunkter og holdninger om forskellige forhold i afdelingen.

Mødet skaber også gode muligheder for, at grupper kan finde sammen og skabe nye initiativer, der kan forbedre forholdene for den enkelte og afdelingen, både hvad angår de individuelle lejemål og de fælles områder i afdelingen.

 

Mødereferater

 

2020 - 27. august ( ekstraordinært afdelingsmøde) 

2019-25. september 

2018 - 29. august 
2018 - 27. februar
2018 - 7. februar 

2017 - 4. oktober 
2017- 7. september 

2016 - 4. oktober 

2015 - 9. september

2014 – 9. september 
2014 – 27. maj
2013 – 10. september

 

Regnskaber 

2018

2017

2016

2015

2014

2013