Toggle Mobile Menu

Søndermarken

Renoveringen i afdelingen handler primært om efterisolering af klimaskærm, udskiftning af de tekniske installationer herunder mekanisk ventilation til forbedring af indeklimaet, samt nye udearealer. Bebyggelsens fysiske udtryk bliver ikke væsentlig ændret.

Projektet gennemføres i samarbejde med Landsbyggefonden.