Toggle Mobile Menu

Renoveringer på vej

Frederiksberg Forenede Boligselskaber bestræber sig på at kunne tilbyde tidssvarende, moderne boliger til beboere i alle livets faser. derfor har vi en bred sammensætning af boligtyper og størrelser. Vi sørger løbende for at holde boligerne ved lige. Afhængigt af byggeriet kræver det nogle gange mindre, enkeltstående indgreb fx udskiftning af vinduer. Andre gange kan det bedst svare sig at gennemrenovere en boligafdeling. Her kan du læse om de renoveringsprojekter, der er i støbeskeen.

Du er velkommen til at kontakte dit servicecenter hvis du har spørgsmål til nogle af projekterne.