Toggle Mobile Menu

Projekter

I Frederiksberg Forenede Boligselskaber har vi en lang tradition for at sikre gode fysiske rammer og god social trivsel i vores boligafdelinger. Derfor arbejder vi løbende med at holde vores bygninger ved lige så de lever op til beboernes krav til en moderne bolig. Vi har fokus på trivslen i den enkelte boligafdeling – den sociale sammenhængskraft – og arbejder målrettet med at sikre en hensigtsmæssig balance i de boligafdelinger, hvor sammenhængskraften er udfordret.

Du kan læse mere om de konkrete fysiske og boligsociale projekter på denne side.